Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Telekomunikacije i informatika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2006/2007

Semestar 5
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
ZFI03O5Fizika materijala31004.0
ZPM15A1Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike20204.0
INE02O5Signali i sustavi32005.0
ZPM01A1Stohastički procesi22004.0
ZOM02A1Teorija elektromagnetskih polja22004.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša20002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija20002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata20002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama20002.0
Semestar 6
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
TKI10A2Algoritmi i metode optimizacije20204.0
AUT04O6Automatsko upravljanje41107.0
ZFI03A2Fizika lasera21104.0
ZPM09O4Numerička matematika22006.0
ZRS12A2Otvoreno računarstvo20204.0
ZPM08O4Stohastička matematika22006.0
ZMS01O4Teorija mreža i linija42007.0
ZPM16A2Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere21104.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM01A2Biblijska teologija20002.0
BRIDGEBridž20002.0
IPInformatičko pravo20002.0
HUM10A2Kognitivna znanost20002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje20002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada20002.0
Semestar 7
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
INE10O7Digitalna obradba signala21105.0
TKI02A1Konkurentno programiranje20204.0
ZER18A1Operacijski sustavi II21104.0
TKI01A1Organizacija obrade podataka20204.0
RKP08O7Osnove radiokomunikacijskih sustava31004.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša20002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija20002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata20002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama20002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6
KraticaPredmetPALKECTS
ZMS15A2Digitalna obradba slike20104.0
ENE15O8Energetika i okoliš21004.0
TKI12A2Integracija računala i telefonije20204.0
ZVF15A2Mobilne komunikacije30104.0
TKI14A2Osnove virtualnih okruženja20204.0
TKI11A2Prijenos podataka20204.0
ZER14A2Računalna grafika20204.0
TKI16A2Upravljanje podacima20204.0
TKI20A2Upravljanje projektima20204.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALKECTS
TKI03B1Automati sa svojstvom učenja20104.0
ZMS04B1Automatizirana instrumentacija20104.0
ZMS19A1Biomonitoring sustavi20103.0
TKI17A1Formalne metode u sintezi telekomunikacijskih sustava20204.0
TKI04B1Fotoničke komunikacijske tehnologije20104.0
ZEN05A1Geografski informacijski sustavi20103.0
TKI07B1Lokalne i pristupne mreže20104.0
ZMS20A1Napredne metode digitalne obradbe signala20204.0
TKI08A1Organizacija telekomunikacijske mreže20103.0
TKI06B1Osnove upravljanja mrežom20104.0
TKI15A1Pokretljivost u mrežama20103.0
TKI19A1Pokretni programski agenti20204.0
TKI05B1Razvoj telekomunikacijske programske podrške20104.0
ZER10A1Tehnike ekspertnih sustava22004.0
TKI18A1Virtualna okruženja20204.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu