Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izrada diplomskog rada
Kratica: DIPLOMOpterećenje: 15(P) + 0(A) + 210(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu