Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Laboratorij i vještine - Autocad
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Gorislav Erceg ( Laboratorijske vježbe )
Doc. dr. sc. Nikola Švigir ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Dijagram toka konstruiranja. Osnovne geometrijske konstrukcije. Tehničko crtanje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja. Tekstualna dokumentacija, crtežna dokumentacija. Projektiranje podržano računalom (CAD). Opis komponenata i načina upotrebe CAD sustava. Zadaće CAD sustava. Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Osnove programa Autocad 3D 2007, opis korisničkog sučelja, podešavanje parametara za rad, osnove koordinatnih sustava, 2D crtanje, rad s 3D modelima.
Obavezna literatura:
1. 1. D. Sumina, N. Švigir: Upute za rad s programskim paketom AutoCad, FER-ZESA, Zavodska skripta, Zagreb, 2007. 2. AutoCad 2007 User's Guide 3. AutoCad 2007 Help
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu