Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Arhitektura računala 1
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Kovač
Prof. dr. sc. Danko Basch
Izvođači: dr. sc. Mato Baotić ( Predavanja )
dr. sc. Igor Čavrak ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Domagoj Jakobović ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković ( Predavanja )
dr. sc. Hrvoje Mlinarić ( Predavanja )
Mišel Brezak ( Laboratorijske vježbe )
Darko Fudurić ( Laboratorijske vježbe )
Edouard Ivanjko ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Josip Knezović ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Branko Mihaljević ( Laboratorijske vježbe )
Nikola Mišković dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Marin Orlić ( Laboratorijske vježbe )
Tomislav Sečen ( Laboratorijske vježbe )
Marija Seder ( Laboratorijske vježbe )
Mario Vašak ( Laboratorijske vježbe )
Martin Žagar dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: U okviru predmeta obrađuju se osnovna znanja o arhitekturi procesora i računalnog sustava. Objašnjava se arhitektura jednostavnog RISC procesora i komercijalne ARM arhitekture procesora. Objašnjava se način dohvata, dekodiranja i izvođenja naredaba, povezivanje sa memorijom i vanjskim uređajima te programska izvedba osnovnih algoritama.
Obavezna literatura:
1. Rukopisi s predavanja, M. Kovač, D. Basch, 2006 .
2. Osnove procesora ARM, M.Kovač, D.Basch, Antonić d.o.o., 2002.
3. Computer Organization & Design, 3rd ed. D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Morgan Kaufmann, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Digitalna logika
Položen : Programiranje i programsko inženjerstvo
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu