Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Vitomir Blagojević prof. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu