Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vjerojatnost i statistika
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Prof. dr. sc. Neven Elezović
Prof. dr. sc. Mario-Osvin Pavčević
Doc. dr. sc. Luka Korkut
Doc. dr. sc. Mario Krnić
Izvođači: Doc. dr. sc. Lavoslav Čaklović ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Goranka Nogo ( Predavanja )
Opis predmeta: Uvodi se pojam vjerojatnostnog prostora i slučajnih varijabli. Obrađuju se osnovne diskretne i neprekinute slučajne varijable, te slučajni vektori. Daju se osnove teorije uzoraka, teorije procjena i statističkih testova. Stohastički procesi. Poissonov i srodni procesi.
Obavezna literatura:
1. Uvod u matematičku statistiku Ž. Pauše Šk. knjiga 1993
2. Teorija vjerojatnosti-Zbirka zadataka N. Elezović Element 1995
Preporučena literatura:
3. Riješeni primjeri i zadaci iz teorije vjerojatnosti i statistike Ž. Pauše Zagreb 1990
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu