Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ekonomika i poslovno odlučivanje
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Rudolf Vouk
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Izvođači:
Opis predmeta: Problemi ekonomske organizacije i uloga tržišta i države. Ponuda i potražnja. Proizvodnja i organizacija poslovanja. Poduzetništvo. Analiza troškova, financijskih izvješća, uložbi i kredita. Organizacije tržišta.Strateško upravljanje i poslovna politika. Odnos između strategije i organizacijske strukture poduzeća. Izbor, provođenje i ocjena odabrane strategije. Analiza poslovanja. Tehnologija, financije, marketing, ljudski potencijali.
Obavezna literatura:
1. Ekonomija s.3.-198. Samuelson,P.A.& W.Nordhaus MATE Zagreb 2000
Preporučena literatura:
2. Poslovno odlučivanje P. Sikavica, B. Bebek, H. Skoko, D. Tipurić Informator 1999
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu