Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Seminar
Kratica: AUT-O8Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Doc. dr. sc. Stjepan Bogdan ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Stanko Tonković ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zoran Vukić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željko Ban ( Laboratorijske vježbe )
Prof. dr. sc. Branko Jeren ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu