Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vođenje i prijelaz topline
Kratica: ENE06O6Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin
Doc. dr. sc. Davor Grgić
Izvođači: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin ( Auditorne vježbe )
Doc. dr. sc. Davor Grgić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Izvori topline. Vođenje topline u krutim tvarima s i bez unutarnjeg izvora topline. Vođenje topline kroz višeslojne stijenke. Osnovi hidrodinamike. Zakoni očuvanja mase i količine gibanja fluida. Stokes-Navierova i Bernoullijeva jednadžba. Teorija sličnosti kod strujanja fluida i dimenzionalna analiza. Zakon očuvanja energije fluida. Korelacije za proračun prijelaza topline kod nemetalnih fluida bez i s ključanjem i tekućih metala. Toplinski proračun nuklearnog reaktora i izmjenjivača topline.
Obavezna literatura:
1. D. Feretić: Uvod u nuklearnu energetiku, poglavlje 10 i 11., Školska knjiga, Zagreb, 1992.
2. J. P. Holman: Heat Transfer, McGraw-Hill, 1976.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu