Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mreže računala
Kratica: RAČ09O7Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vlado Glavinić
Izvođači: Prof. dr. sc. Joško Radej ( Predavanja )
Opis predmeta: Organizacija računalnih mreža. Povezivanje otvorenih sustava: komunikacijski modeli. Funkcionalnost slojeva davatelja usluge prijenosa. Modemi. Dodjela medija. Lokalne i gradske mreže. Oporavak od pogrešaka. Upravljanje protokom. Usmjeravanje. Upravljanje zakrčivanjem. Povezivanje podmreža. Poslovanje spojem. Funkcionalnost slojeva korisnika usluge prijenosa. Sinkronizacija procesa. Model klijent-poslužitelj. Prikaz podataka. Sigurnosni aspekti. Karakteristične primjene, definicija objektnim modelom. Višemedijska komunikacija. Poslovanje računalnim mrežama.
Obavezna literatura:
1. A. S. Tanenbaum: Computer Networks, 3/e, Prentice-Hall, 1996.
2. U. Black: Advanced Internet Technologies, Prentice Hall, 1999.
3. B. O. Szuprowicz: Multimedia Networking, McGraw-Hill, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu