Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Energetski procesi
Kratica: ENE01O5Opterećenje: 60(P) + 30(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić
Izvođači: Doc. dr. sc. Zdenko Šimić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opskrba energijom i klasifikacija oblika energije. Energija, eksergija i anergija. Primarni oblici energije i pretvorba u pogodnije oblike. Pretvorbe oblika unutrašnje energije u električnu energiju. Stanja i promjene stanja tvari, glavni stavci, određivanje eksergije. Pretvorba kemijske energije u unutrašnju kaloričku energiju. Prijelaz topline. Parni kotlovi. Mehanika fluida: zakoni očuvanja za kontrolni volumen, matematički modeli strujanja fluida. Energetski procesi u elektranama.
Obavezna literatura:
1. H. Požar: Osnove energetike I-III, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
2. F. Bošnjaković: Nauka o toplini I-II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
3. J. H. Schames: Mechanics of Fluids, McGraw-Hill, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu