Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Numerička analiza elektroenergetskog sustava
Kratica: ENE09O7Opterećenje: 60(P) + 15(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdravko Hebel
Izvođači: dr. sc. Marko Delimar ( Auditorne vježbe )
mr. sc. Domagoj Peharda ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Općenito o analizi elektroenergetskih mreža. Jednadžbe mreže. Matematički modeli elemenata mreže: elektrane i generatori, transformatori, vodovi, prigušnice, sinkroni kompenzatori i kondenzatorske baterije. Matrica admitancije čvorišta. Matrica impedancije čvorišta. Matematički postupci za proračun tokova snaga. Gaussov i Gauss-Seidelov postupak. Newton-Raphsonov postupak. Numeričko rješavanje uz korištenje svojstava rijetkih matrica. Trofazni tokovi snaga. Proračun kratkog spoja.
Obavezna literatura:
1. M. Ožegović, K. Ožegović: Električne energetske mreže, II-IV, FESB, Split, 1997, 1999.
2. B. Stefanini, S. Babić, M. Urbiha-Feuerbach: Matrične metode u analizi električnih mreža, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
3. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad: Computer Methods in Power System Analysis, McGraw-Hill, 1968.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu