Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Automatizacija postrojenja i procesa
Kratica: AUT11O8Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić
Prof. dr. sc. Željko Ban
Izvođači: Mate Jelavić ( Laboratorijske vježbe )
Andreja Kitanov ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Jadranko Matuško ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uloga automatizacije postrojenja i procesa. Strukture automatizacije postrojenja i procesa. Procesna periferija, sučelja procesnog računala i tehničkog procesa. Osnove dinamike procesa. Jednadžbe ravnoteže, matematički modeli procesa. Analogije između raznorodnih procesa. Dekompozicija međuzavisnosti procesnih varijabli. Projektiranje sustava za automatizaciju: projektiranje sklopovske podrške i aplikacijskog programa. Izvedbeni aspekti PID regulatora. Parametarski optimirani i strukturno optimirani regulatori. Upravljanje procesima s izraženim mrtvim vremenom. Ilustrativni primjeri iz industrije, energetike i transporta.
Obavezna literatura:
1. N. Perić, I. Petrović: Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja, Zavod za APR, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2000.
2. D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp: Process Dynamics and Control, J. Wiley, 1989.
3. B. A. Ogunnaike, W. H. Ray: Process Dynamics, Modeling, and Control, Oxford University Press, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu