Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projektiranje ugrađenih računalnih sustava
Kratica: INE11O7Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Davor Petrinović
Prof. dr. sc. Mladen Vučić
Izvođači:
Opis predmeta: Projektiranje i izvedba ugrađenih digitalnih sustava od zahtjeva i zamisli do funkcionalnog uređaja. Elementi i građa ugrađenih digitalnih sustava. Logička sinteza sklopovlja. Aspekti projektiranja sa stvarnim komponentama. Programabilno sklopovlje (PLD, LCA). Sustavi temeljeni na mikrokontrolerima. Karakteristični ulazno-izlazni sklopovi. Pomoćno sklopovlje. Namjenska korisnička sučelja. Sabirnice. Posebni režimi rada sustava. Specifičnosti programske podrške. Programski alati za razvoj sklopovlja i programske podrške. Oživljavanje i uhodavanje sklopovlja i programske podrške sustava. Primjer ugrađenog računalnog sustava.
Obavezna literatura:
1. D. Petrinović, M. Vučić: Osnove projektiranja ugrađenih računalnih sustava, Skripta Zavoda za ESOI, FER Zagreb, 2001.
2. M. Vučić: Upotreba mikrokontrolera u ugrađenim računalnim sustavima, Skripta Zavoda za ESOI, FER Zagreb, 1999.
3. M. Vučić, D. Petrinović: Projektiranje ugrađenih računalnih sustava - laboratorijske vježbe, Skripta Zavoda za ESOI, FER Zagreb, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu