Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Telematičke usluge
Kratica: TKI12O8Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ignac Lovrek
Prof. dr. sc. Maja Matijašević
Izvođači: dr. sc. Ivana Podnar Žarko ( Predavanja )
Opis predmeta: Pojam, postupci i područja primjene telematičkih usluga. Visokovrijedne mreže. Funkcije viših slojeva OSI modela i Internet protokola u telematičkim aplikacijama. Organizacija aplikacijskog sloja i funkcije aplikacijskih servisnih elemenata. Daljinski pristup, upravljanje i prijenos datoteka. Upravljanje distribuiranim transakcijama i konkurentnim operacijama. Rukovanje porukama. Otvorena arhitektura dokumenata i komunikacijski protokoli za razmjenu dokumenata mješovitog sastava. Integracija telematičkih postupaka u proces upravljanja mrežom i uslugama.
Obavezna literatura:
1. W. R. Stevens: TCP/IP Illustrated, Vols. 1-3, Addison Wesley, 1994.
2. M. Lerner, G. Vanacek, N. Vidović, D. Vrsalović: Miđleware Networks - Concept, Design, and Deployment of Internet Infrastructure, Kluwer, 2000.
3. M. Zyda: Mobile Agents, Manning, 1998.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu