Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Električni strojevi
Kratica: ESA17O6Opterećenje: 60(P) + 15(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Drago Ban
Prof. dr. sc. Zlatko Maljković
Izvođači: dr. sc. Damir Žarko ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Fizikalne osnove izmjeničnih strojeva. Sinkroni stroj. Režimi rada sinkronog stroja. Vektorsko-fazorski dijagram. Pogonska karta turbo i hidrogeneratora. Sustavi uzbude. Asinkroni stroj. Izvedbe i svojstva. Jednofazni asinkroni stroj. Elektronički komutirani motori. Linearni električni motori. Gubici, zagrijavanje i sustavi hlađenja izmjeničnih strojeva. Energetska bilanca. Pogonske karakteristike. Primjene. Matematički modeli izmjeničnih strojeva. Nadomjesne sheme. Dinamička stanja. Režimi pogona prema IEC normama.
Obavezna literatura:
1. Z. Sirotić, Z. Maljković: Sinkroni strojevi, skripta FER Zagreb, 1996.
2. R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
3. M. Jadrić, B. Frančić: Dinamika električnih strojeva, Graphis, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu