Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektromehanička i elektromagnetska pretvorba
Kratica: ESA01O5Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Gašparac
Izvođači:
Opis predmeta: Transformatori: Princip rada, jednadžbe stanja, fazorski dijagrami, nadomjesna shema. Energetski, mjerni, specijalni transformatori. Gubici. Prazni hod. Kratki spoj. Pad napona, regulacija napona. Autotransformator. Spojevi i paralelni rad. Zagrijavanje i hlađenje. Transformator u pogonu.
Osnove elektromehaničke pretvorbe energije: Elementi električnog stroja. Induciranje napona i razvijanje momenta. Protjecanje. Vrste strojeva. Kolektorski stroj. Djelovanje. Namoti. Reakcija armature. Komutacija. Vrste uzbude. Vanjske karakteristike. Napajanje.
Obavezna literatura:
1. R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb 1991.
2. B. Jurković, Z. Smolčić: Kolektorski strojevi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
3. A. Dolenc: Transformatori, Sveučilište u Zagrebu, 1987.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu