Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Automatika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2007/2008

Semestar 6
Vještine - 6. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Primijenjene osnove fotografije20303.0
Izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALKECTS
Alarmni sustavi20104.0
Električni aktuatori20104.0
Osnove inteligentnog upravljanja20104.0
Osnove mehatronike20104.0
Praktikum automatizacije10204.0
Praktikum robotike10204.0
Praktikum učinske elektronike10204.0
Praktikum upravljanja električnim strojevima10204.0
Uvod u mjeriteljstvo30004.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu