Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Elektrostrojarstvo i automatizacija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2007/2008

Semestar 7
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 3
KraticaPredmetPALKECTS
ZES17A1Analiza električnih strojeva primjenom računala21003.0
INE10O7Digitalna obradba signala21105.0
INE08O7Mikroelektronički sklopovi21105.0
AUT08O7Osnove robotike30205.0
ZES16A1Sinkroni strojevi i uzbude21003.0
ENE10O7Tehnika visokog napona30105.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija20002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata20002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama20002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
ZEN12A2Izabrana poglavlja tehnike visokog napona21003.0
ZES13A2Laboratorij energetske elektronike20204.0
ZES11A2Laboratorij regulacije električnih strojeva20204.0
ZMS12A2Mjerni sustavi u industriji20103.0
ZES12A2Projektiranje i konstruiranje u elektrostrojarstvu20204.0
ENE13O8Regulacija elektroenergetskog sustava21105.0
ENE14O8Zaštita i automatika elektroenergetskog sustava21105.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALKECTS
ZRS01A1Adaptivno i robusno upravljanje20103.0
ZEA02A1Buka i vibracije20103.0
ZEN09B1Dinamika elektroenergetskog sustava21004.0
ZES06B1Dinamika i modeliranje elektromehaničkih sustava21004.0
ZES09B1Elektronički pretvarači za elektromotorne pogone20104.0
ZRS09B1Identifikacija procesa20103.0
ZRS05B1Inteligentno upravljanje sustavima20104.0
ZES05B1Mali i specijalni električni strojevi20104.0
ZRS18A1Mobilna robotika20103.0
ZMS08B1Neuronske mreže20104.0
ZFI02A1Osnove spremanja energije20103.0
Programska podrška mjernih i procesnih sustava20104.0
ESA20A1Projektiranje i razvoj interaktivnih simulacijskih sustava20204.0
ZER02A1Sustavi za rad u stvarnom vremenu21104.0
ZES18A1Tehnička dijagnostika i monitoring strojeva i pogona20103.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu