Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika 2
Kratica: Opterećenje: 90(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vesna Županović
Prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Prof. dr. sc. Mervan Pašić
Izvođači: dr. sc. Mea Bombardelli ( Predavanja )
dr. sc. Domagoj Kovačević ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ljubo Marangunić ( Predavanja )
mr. sc. Josipa-Pina Milišić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Ozren Perše ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Mladen Vuković ( Predavanja )
Opis predmeta: Vektorska algebra i analitička geometrija prostora. Diferencijalni račun funkcija više varijabla. Diferencijalne jednadžbe.
Obavezna literatura:
1. N. Elezović: Linearna algebra , Element , 1999.
2. P. Javor: Matematička analiza 2, Element, 1999.
3. B. P. Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize za tehničke fakultete , Tehnička knjiga, 1998.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu