Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika 1
Kratica: Opterećenje: 75(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Petković
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Doc. dr. sc. Lahorija Bistričić
Doc. dr. sc. Zoran Narančić
Doc. dr. sc. Vesna Borjanović
Izvođači: dr. sc. Ivana Capan ( Predavanja )
Doc. dr. sc. VLADIMIR DANANIĆ ( Predavanja )
dr. sc. Saša Ilijić ( Predavanja, Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Vesna Mikšić Trontl ( Predavanja )
dr. sc. Sanda Pleslić ( Predavanja )
mr. sc. Kristijan Gergeta ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Danijela Grozdanić ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Dario Hrupec ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Miro Prpić ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Krešimir Trontl ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Fizikalne metode, veličine i mjere. Kinematika sitnog tijela, pravocrtno, kružno i krivocrtno gibanje. Newtonovi zakoni. Sustav čestica, centar mase, zakon očuvanja količine gibanja. Rad, energija, snaga. Konzervativne i nekonzervativne sile. Statika. Mehanika krutog tijela. Gravitacija. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Relativistička mehanika. Statika tekućina, strujanje idealne i realne tekućine. Toplina i termometrija. Kinetičko-molekularna teorija topline. Termodinamika, kružni procesi, entropija.
Obavezna literatura:
1. D. Horvat : Fizika 1- Mehanika i toplina , Hinus, Zagreb, 2005 .
2. T. Petković: Uvod u znanost o toplini i termodinamici , Element, Zagreb 1997.
3. P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb , 2002.
Preporučena literatura:
4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker J. Wiley: Fundamentals of Physics , New York , 1993.
5. John R. Taylor: Classical Mechanics , University Science Books, Sausalito, 2005.
6. D.E. Rutherford : Classical Mechanics, 3rd edition, Oliver and Boyd, Edinburgh , 1960.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu