Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Menadžment u inženjerstvu
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Štih
Prof. dr. sc. Davor Škrlec
Prof. dr. sc. Vedran Bilas
Doc. dr. sc. Željka Car
Izvođači: Prof. dr. sc. Stjepan Car ( Predavanja )
Ratko Gospodnetić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Darko Huljenić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Roman Malarić ( Predavanja )
Vedrana Miholić ( Predavanja )
mr. sc. Elvis Paćelat ( Predavanja )
dr. sc. Dubravko Sabolić ( Predavanja )
mr. sc. Damir Stanić ( Predavanja )
Opis predmeta: Management je u današnjem inženjerstvu značajni čimbenik pri postizanju globalne konkurentnosti. Stoga se studenti trebaju upoznati sa organizacijskim, poslovnim, projektnim i pravnim okruženjem inženjerstva. Glavne teme su: Inženjerstvo kao profesija, inženjerska etika. Program FER-a. Povijest, značajke i funkcije managementa, organiziranje i planiranje organizacija, metode organiziranja, funkcije i organizacija inženjerskih odjela. Inženjersko rješavanje problema. Projekti i upravljanje njima Timski rad. Planiranje. Dokumentiranje. Pomagala. Poslovno okruženje, izvori financiranja, ekonomske analize, studije izvodljivosti, procjena troškova, povrat investicije. Rizici, identifikacija, klasifikacija, izbjegavanje, kontrola i prijenos rizika. Modeliranje rizika. Neizvjesnost i donošenje odluka. Donošenje, analiza i optimizacija odluka. Sustav i oblici zaštite intelektualnog vlasništva. Inovacije, patent, žig, autorsko pravo, zaštita računalnih izuma i digitalnih sadržaja.
Obavezna literatura:
1. Engineering and Technology Management Tools and Applications B.S. Dhillon Artech House 2002
2. Engineering and Technology Management Tools and Applications B.S. Dhillon Artech House 2002
3. Engineering Management F. Mazda Prentice Hall 1997
4. Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements D. F. Cooper, S. Grey, G. Raymond, P. Walker Wiley 2004
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu