Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektromagnetska polja
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sead Berberović
Prof. dr. sc. Željko Štih
Doc. dr. sc. Martin Dadić
Izvođači:
Opis predmeta: Koncept krugova obrađen u kolegijima Osnove elektrotehnike i Električni krugovi se u ovom kolegiju proširuje na višedimenzionalni koncept temeljen na Maxwellovim jednadžbama. Osnovne teme su: Lorenztova sila, jakost električnog polja, gustoća magnetskog tijeka. Izvori polja: naboji i struje. Naboji u mirovanju: Coulombov zakon, Gaussov zakon, energija i potencijal u električnom polju. Dielektrici, vodiči, kapacitet. Naboji u jednolikom gibanju: Ohmov zakon, otpor; Biot-Savartov zakon, Ampereov kružni zakon, magnetski materijali, energija u magnetskom polju, induktiviteti, magnetski krugovi. Vremenski promjenjiva polja, Faradayev zakon, sinusno promjenjiva polja, elektromehanička pretvorba energije, elektromagnetska polja i električni krugovi. Struje pomaka, Maxwellove jednadžbe, elektromagnetski valovi, prijenosne linije, antene.
Obavezna literatura:
1. Elektromagnetizam I Z. Haznadar, Ž. Štih Školska knjiga 1997
2. Elektromagnetizam II Z. Haznadar, Ž. Štih Školska knjiga 1997
3. Teoriijska elektrotehnika - odabrani primjeri S. Berberović Graphis 1998
Preporučena literatura:
4. Electromagnetic Fields, Waves & Num. Met. Z. Haznadar, Ž. Štih IOS Press 2000
5. Electromagnetic Concepts and Applications S.V. Marshall, G.G. Skitek Prentice-Hall 1990
6. Engineering Electromagnetics W.H. Hayt McGraw Hill 1988
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 3E
Položen : Električni krugovi
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu