Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Seminar
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj ovog predmeta jest unaprijediti prezentacijske i komunikacijske vještine, kao i vještinu pisanja, kroz diskusiju o izabranoj tematici s ostalim studentima. Studenti će pred manjim grupama (maksimalno 25 studenata) prezentirati najnovija dostignuća u poljima elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije te računarstva. Svaki će student istražiti i prezentirati jednu od tema predloženih na uvodnom predavanju.
Obavezna literatura:
1. od nastavnika Razni autori Razni izdavači 2005
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu