Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Seminar
Kratica: ESA-O8Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Drago Ban ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Gorislav Erceg ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ivan Gašparac ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Fetah Kolonić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Stjepan Štefan ( Predavanja )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu