Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Interaktivna računalna grafika
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željka Mihajlović
Izvođači: mr. sc. Marko Čupić ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Siniša Popović ( Laboratorijske vježbe )
Branko Samaržija dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 2
Položen : Algoritmi i strukture podataka
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu