Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projekt
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Željko Ban ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vedran Bilas ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Mario Cifrek ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Julijana Divković Pukšec ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ivan Gašparac ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Dražen Jurišić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Fetah Kolonić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zlatko Maljković ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ivan Petrović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Damir Seršić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Nikola Švigir ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zoran Vukić ( Predavanja )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Ovisno o tipu projekta, preporučeno od voditelja Razni autori Razni izdavači 2005
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Menadžment u inženjerstvu
Položen : Seminar
Položen : Signali i sustavi
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu