Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projekt
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Adrijan Barić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Petar Biljanović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željko Butković ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Julijana Divković Pukšec ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Siniša Fajt ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ivan Gašparac ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Silvio Hrabar ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Damir Ilić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Bojan Ivančević ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Kristian Jambrošić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Dražen Jurišić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Fetah Kolonić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Tomislav Kos ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Igor Krois ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ratko Magjarević ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Roman Malarić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Mladen Maletić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Robert Nađ ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Tomislav Petković ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Dina Šimunić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zoran Stare ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željko Štih ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Tomislav Suligoj ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Stanko Tonković ( Predavanja )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Ovisno o tipu projekta, preporučeno od voditelja Razni autori Razni izdavači 2005
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Elektronika 1
Položen : Menadžment u inženjerstvu
Položen : Seminar
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu