Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Završni rad
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Doc. dr. sc. Igor Lacković ( Predavanja )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Projekt
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu