Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komutacijski sustavi
Kratica: TKI07O7Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marijan Kunštić
Prof. dr. sc. Dragan Jevtić
Izvođači:
Opis predmeta: Komutacijski sustav kao primjer velikog sustava. Svojstva komutacijskog procesa. Referentni model komutacijskog sustava. Komutacijski i transmisijski procesi u komutacijskom polju u dimenzijama vremena i prostora. Strukture komutatorskih mreža. Širokopojasne (ATM) komutatorske mreže. Utjecaj vrste prometa i poziva na arhitekturu komutacijskog polja i blokova upravljanja. Procesorski upravljani sustavi, svojstva i karakteristike programa. Modeli upravljanja pozivom i uslugom na nivou komutacijskog sustava. Komutacijski sustav unutar inteligentne mreže.
Obavezna literatura:
1. J. C. McDonald (ed.): Fundamentals of Digital Switching, 2/e, Plenum Press, 1990.
2. R. A. Thompson: Telephone Switching Systems, Artech House, 2000.
3. T. M. Chen, S. L. Stephen: ATM Switching Systems, Artech House, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu