Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2008/2009

Semestar 5
Vještine - 5. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Uvod u bridž20202.0
Obvezni predmeti modula - po izboru > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Elektroakustika30104.0
Primijenjeni elektromagnetizam30104.0
Semestar 6
Vještine - 6. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove izrade PHP aplikacija20103.0
Osnove programskog jezika Java40104.0
Primijenjene osnove fotografije20303.0
Obvezni predmeti modula - po izboru > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Audiotehnika30104.0
Konstrukcija elektroničkih uređaja30104.0
Izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALKECTS
Digitalni video20104.0
Mobilne komunikacije30104.0
Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije30104.0
Prijenos zvuka30004.0
Računalno upravljanje sustavima30104.0
Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja20104.0
Tehnologija optičkih komunikacija20104.0
Uvod u mjeriteljstvo20104.0
Zvuk i okoliš30004.0
Zvuk i računala30004.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu