Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Radiokomunikacije, Izborni predmeti za akademsku godinu 2008/2009

Semestar 5
Vještine - 5. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Uvod u bridž20202.0
Semestar 6
Vještine - 6. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove izrade PHP aplikacija20103.0
Osnove programskog jezika Java40104.0
Primijenjene osnove fotografije20303.0
Izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALKECTS
Audiotehnika30104.0
Digitalni video20104.0
Javna pokretna mreža20104.0
Matematičko modeliranje pomoću Wolframove Mathematice20104.0
Multimedijske tehnologije30104.0
Osnove virtualnih okruženja20104.0
Radionavigacija20104.0
Tehnička normizacija i legislativa30004.0
Tehnologija optičkih komunikacija20104.0
Uvod u mjeriteljstvo20104.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu