Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Telekomunikacije i informatika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2008/2009

Semestar 5
Vještine - 5. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Perl20204.0
Uvod u bridž20202.0
Obvezni predmeti modula - po izboru > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Arhitektura računala 230104.0
Prevođenje programskih jezika30104.0
Semestar 6
Vještine - 6. semestra > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove izrade PHP aplikacija20103.0
Osnove programskog jezika Java40104.0
Primijenjene osnove fotografije20303.0
Obvezni predmeti modula - po izboru > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Telekomunikacijski sustavi i mreže30104.0
Višemedijske usluge30104.0
Izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
Integracija računala i telefonije20104.0
Javna pokretna mreža20104.0
Lokalne mreže20104.0
Matematičko modeliranje pomoću Wolframove Mathematice20104.0
Mrežno programiranje20104.0
Osnove virtualnih okruženja20104.0
Otvoreno računarstvo30104.0
Programske paradigme i jezici30104.0
Skriptni jezici30004.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu