Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Elektrotehnički sustavi i tehnologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2008/2009

Semestar 1
Vještine - dipl.studij - 1. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove analogne i digitalne fotografije30203.0
Uvod u bridž20202.0
Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15
KraticaPredmetPALKECTS
Teorija električnih strojeva i transformatora30005.0
Učinska elektronika30005.0
Upravljanje elektromotornim pogonima30005.0
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diskretna matematika30004.0
Fizika lasera30004.0
Fizika materijala30004.0
Kompleksna analiza30004.0
Osnove nuklearne fizike20004.0
Stohastički procesi30004.0
Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere30004.0
Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Dijagnostika i monitoring strojeva i pogona20004.0
Mehatronički sustavi20004.0
Mjerna tehnika20004.0
Modeliranje i simuliranje sustava20004.0
Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja20004.0
Sklopni i zaštitni uređaji20004.0
Upravljanje učinskim pretvaračima20004.0
Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Dizajniranje organizacije20002.0
Organizacijska psihologija20002.0
Produkcija medijskih i multimedijskih projekata20002.0
Semestar 2
Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10
KraticaPredmetPALKECTS
Dinamika industrijskih sustava30005.0
Teorija mjerenja30005.0
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti30004.0
Fizika lasera30004.0
Linearna algebra30004.0
Numerička matematika30004.0
Osnove nuklearne fizike20004.0
Teorija grafova30004.0
Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
Mjerenja u tehnološkim procesima20004.0
Nadzor i daljinsko upravljanje elektroenergetskog sustava20004.0
Projektiranje u elektrostrojarstvu20004.0
Projektiranje ugradbenih računalnih sustava20004.0
Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi20004.0
Sustavi za rad u stvarnom vremenu30005.0
Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Biblijska teologija20002.0
Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi20002.0
Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti20002.0
Povijesni tijek hrvatske kulture20002.0
Vještine - dipl.studij - 2. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove izrade PHP aplikacija20103.0
Osnove programskog jezika Java40104.0
Primijenjene osnove fotografije20303.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu