Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika 3R
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Prof. dr. sc. Mario-Osvin Pavčević
Doc. dr. sc. Mario Krnić
Izvođači: Doc. dr. sc. Lavoslav Čaklović ( Predavanja )
Opis predmeta: Izučavaju se Fourierov red te Fourierova i Laplaceova transformacija, i primjene. Upoznaju se pojmovi i metode kombinatorike, s uvodom u diferencijske jednadžbe. Opisuje se modeliranje problema diskretne matematike s pomoću grafova.
Obavezna literatura:
1. Diskretna matematika D. Žubrinić Element 2004
2. Graphs and Applications, and Introductory Approach R. J. Wilson Springer 2004
3. Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija I. Ivanšić Liber 1978
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu