Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projekt
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Željko Ban ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Adrijan Barić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vedran Bilas ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Petar Biljanović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Davor Bonefačić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željko Butković ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Mario Cifrek ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Martin Dadić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Šandor Dembitz ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Sonja Grgić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Branko Jeren ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Dražen Jurišić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Igor Krois ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ljubomir Kuljača ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Sven Lončarić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ratko Magjarević ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Krešimir Malarić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Neven Mijat ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Davor Petrinović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Damir Seršić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Gordan Šišul ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zoran Stare ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Tomislav Suligoj ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Stanko Tonković ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Mladen Vučić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zoran Vukić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vesna Županović ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Ivan Đurek ( Predavanja )
Opis predmeta:
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Elektronika 1
Položen : Seminar
Položen : Arhitektura računala 1
Položen : Menadžment u inženjerstvu
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu