Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2009/2010

Semestar 1
Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15
KraticaPredmetPALKECTS
Analogna i mješovita obrada signala450005.0
Audiosustavi450005.0
Mikrovalna elektronika300005.0
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diskretna matematika450004.0
Kompleksna analiza450004.0
Kvantna računala450004.0
Matematička logika i izračunljivost450004.0
Osnove nuklearne fizike300004.0
Stohastički procesi450004.0
Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere450004.0
Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Elektronička mjerenja i komponente300004.0
Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Dizajniranje organizacije300002.0
Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije300002.0
Organizacijska psihologija300002.0
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama300002.0
Pravo društava kapitala Europske unije300002.0
Produkcija medijskih i multimedijskih projekata300002.0
Semestar 2
Vještine - dipl.studij - 2. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Osnove izrade PHP aplikacija3001503.0
Osnove programskog jezika Java6001504.0
Osnove snimanja i obrade glazbe3003002.0
Šah3003002.0
Teorijski predmeti profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10
KraticaPredmetPALKECTS
Digitalni mikroelektronički sklopovi450005.0
Visokofrekvencijska elektronika450005.0
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti450004.0
Financijska matematika450004.0
Fizika lasera450004.0
Fizika materijala450004.0
Fourierova analiza450004.0
Linearna algebra450004.0
Numerička matematika450004.0
Teorija grafova450004.0
Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
Analiza i obrada audioinformacija300004.0
Digitalna audiotehnika300004.0
Mikroelektroničke komponente300004.0
Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Biblijska teologija300002.0
Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi300002.0
Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti300002.0
Organizacijska psihologija300002.0
Semestar 3
Vještine - dipl.studij - 3. semestar > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0
KraticaPredmetPALKECTS
Natjecateljsko programiranje3003004.0
Osnove zborskog pjevanja3030002.0
Predmeti specijalizacije profila > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
Alati za razvoj digitalnih sustava300004.0
Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi300004.0
Elektronička mjerenja i komponente300004.0
preporučeni izborni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALKECTS
Akustika prostora300004.0
CAD postupci u fizičkom projektiranju integriranih sklopova300004.0
Govorna i glazbena akustika300004.0
Izvori napajanja elektroničkih uređaja300004.0
Mikrovalovi u industriji i znanosti300004.0
Numerički postupci u elektromagnetizmu300004.0
Operacijska istraživanja300004.0
Optički komunikacijski sustavi450005.0
Ozvučenje300004.0
Profesionalni tonfrekvencijski uređaji300004.0
Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova300004.0
Psihoakustika300004.0
Radiofrekvencijska pojačala300004.0
Ultrazvuk u tehnici i medicini300004.0
Upravljanje projektima300004.0
VLSI tehnologija300004.0
Humanistički ili društveni predmeti > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2
KraticaPredmetPALKECTS
Dizajniranje organizacije300002.0
Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije300002.0
Organizacijska psihologija300002.0
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama300002.0
Pravo društava kapitala Europske unije300002.0
Produkcija medijskih i multimedijskih projekata300002.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu