Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika 1
Kratica: Opterećenje: 90(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Prof. dr. sc. Mervan Pašić
Prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Doc. dr. sc. Andrea Aglić-Aljinović
Doc. dr. sc. Tomislav Šikić
Izvođači: dr. sc. Ivana Baranović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ljubo Marangunić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Goranka Nogo ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Ozren Perše ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Juraj Šiftar ( Predavanja )
Opis predmeta: Realni brojevi i funkcije jedne varijable. Matrice i linearni sustavi. Diferencijalni i integralni račun.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. Elezović: Linearna algebra,, Element ;1999
2. P. Javor: Matematička analiza 1, Element , 1999
3. M. Pašić: Matematička analiza 1, FER-skriptarnica, 2004
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu