Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Električna postrojenja
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slavko Krajcar
Doc. dr. sc. Marko Delimar
Izvođači: Tomislav Capuder dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Luka Lugarić ( Laboratorijske vježbe )
Ivan Rajšl dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Osnovno o elektroenergetskom sustavu. Naponska i strujna naprezanja u električnim postrojenjima. Simetrični i nesimetrični trofazni sustav. Metoda simetričnih komponenti. Impedancije elemenata elektroenergetskog sustava. Proračun struja i napona pri kratkom spoju. Standardi i propisi mjerodavni za proračun kratkog spoja. Komponente struje kratkog spoja mjerodavne za izbor elemenata električnih postrojenja. Izvedbe električnih postrojenja. Karakteristike i izbor glavnih elemenata postrojenja i razdjelnih mreža. Transformatori snage. Mjerni transformatori. Osnovne sheme glavnih strujnih krugova. Zaštita u električnim postrojenjima i razdjelnim mrežama srednjeg i niskog napona. Mjerenje u postrojenjima i razdjelnim mrežama. Električno naprezanje izolacije i zaštita od prenapona. Kompenzacija jalove snage i energije. Pogonsko uzemljenje. Propisi i zaštitne mjere od previsokog napona dodira.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Transparencije s predavanja (www.fer.hr/zvne) Krajcar, S, Skok, M ZVNE 2004
2. Visokonaponska rasklopna postrojenja H. Požar Tehnička knjiga, Zagreb 1990
4. Introduction to Electric Power Systems (http://ocw.mit.edu/index.html) MIT OpenCourseWare 2005
Preporučena literatura:
3. Electric Power Substations Engineering J.D. McDonald CRC Press 2003
5. Symmetrical Components for Power Systems Engineering J. Lewis Blackburn Marcel Dekker 1993
6. Power System Analysis John Grainger, Jr., William Stevenson McGraw-Hill 1994
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Energijske tehnologije
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu