Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vedran Bilas
Prof. dr. sc. Zoran Stare
Izvođači:
Opis predmeta: Predmetom se daje pregled temeljnih znanja iz elektroničkih mjerenja električkih i neelektričkih veličina te generičkih elemenata elektroničke instrumentacije za njihovu implementaciju. Okvirni sadržaj: Elektronička mjerenja. Osciloskop, mjerne sonde, mjerni izvori. Elektronički mjerni lanac: generički elementi, statičke i dinamičke značajke, iskazivanje kakvoće. Mjerni pretvornici. Sklopovi za obradu signala pretvornika. Mjerna pojačala. Posmak. Šum. A/D i D/A pretvorba. Povezivanje s ugrađenim računalom. Načini spajanja i prijenos mjernih signala, industrijska mjerenja. Smetnje i njihovo potiskivanje. Povezivanje računala u mjerni sustav. Sustavi za prikupljanje podataka. Inteligentni mjerni pretvornik. Pohrana i prikaz mjernih informacija. Primjeri.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Elektronička instrumentacija;Ante Šantić;1993;Školska knjiga
2. Electronic Instrumentation Handbook;C.F. Combs;1995;McGraw-Hill
3. Elektronička mjerenja i instrumentacija;S. Tonković, Z. Stare, R. Giannini;2004;FER-ZESOI
Preporučena literatura:
4. Electronic Instrumentation Laboratories (Student Reference Manual);S. Wolf, R.F.M. Smith;2004;Prentice Hall
5. Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques;A.D. Helfrick, W.D.Cooper;1991;Prentice Hall
6. Elements of Electronic Instrumentation and Measurement, 3 ed.;J.J. Carr;1996;Prentice Hall
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Elektronika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu