Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mjerenje i analiza potrošnje energije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Tomšić
Izvođači:
Opis predmeta: Obrađuju se teoretska i praktična znanja u području energetske učinkovitosti, energetskih mjerenja i analiza potrošnje energije, gospodarenja energijom i zaštite okoliša. Energetska učinkovitost u sustavima električne energije. Toplinski sustavi. Energetski sustavi u zgradarstvu. Mjerenja i analize energetske učinkovitosti. Tehnički i ekonomski proračuni. Praktična provedba progama energetske učinkovitosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Guide to Energy Management Barney L. Capehart, William J. Kennedy, Wayne C. Turner Prentice Hall PTR 2001
2. Handbook of Energy Audits Albert Thumann Fairmont Press 1998
3. Energy Management Handbook Wayne C. Turner Fairmont Press 2002
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Energijske tehnologije
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu