Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mjerne metode
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Josip Butorac
Izvođači: Doc. dr. sc. Luka Ferković ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Ivan Leniček ( Predavanja )
Opis predmeta: Mjerila. Osnovna svojstva, ograničenja, točnost i primjena. Osciloskopi. Načelo djelovanja. Uzorkovanje signala. Primjena osciloskopa. Mjerne sonde. Kriteriji izbora mjernih metoda i postupaka. Elementi mjernih krugova. Mjerenja napona i struja. Voltmetri i ampermetri. Kompenzatori i kalibratori. Otpornička i induktivna djelila. Mjerenje velikih struja. Metode mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta. U-I metoda. Mosne metode. Digitalna mjerila impedancije. Mjerenje snage. Istosmjerno, izmjenično jednofazno i trofazno. Vatmetri. Poluizravno i neizravno mjerenje snage. Mjerenje jalove i prividne snage. Brojila električne energije. Dodatne funkcije brojila: tarifiranje, daljinsko očitavanje. Kakvoća električne energije. Mjerni pretvornici električkih veličina u električke. Karakteristike, normirane izlazne veličine, primjena. Mjerenje temperature. Temperaturne ljestvice, otpornička osjetila, termoparovi. Mjerenje tlaka, protoka, naprezanja i relativnih pomaka. Primjena neuravnoteženih mostova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mjerenja u elektrotehnici V. Bego Graphis 2003
2. Measurement and Instrumentation Principles A. Morris Butterworth-Heinemann 2001
3. Electrical Measurements. Instruments and Methods V. Haasz, M. Sedláček VČVUT, Praha 1998
4. Osnove elektrotehničkih mjerenja, I. dio D. Vujević, B. Ferković Školska knjiga 1994
5. Osnove elektrotehničkih mjerenja, II. dio D. Vujević, B. Ferković Školska knjiga 1996
6. Introduction to instrumentation and measurements R. Northrop CRC Press 1997
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu