Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Moderne metode fizike u elektrotehnici i informacijskoj tehnologiji
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Petković
Izvođači:
Opis predmeta: Prijelaz iz klasične fizike u kvantnu teoriju, temeljni pojmovi i pokusi. Fenomenologija dualizma val-čestica i primjene u mjernim metodama i konstrukciji tehnoloških uređaja. Spektrometrijske metode analize materijala. Relacije neodređenosti i njihove primjene. Schrödingerova jednadžba i njezine primjene. WBK-metoda i tunel efekt. Osnove kvantnomehaničkog opisa svojstava vodiča i poluvodiča. Primjene kvantne mehanike na elektromagnetske pojave. Hallov efekt i kvantni Hallov efekt. Moderne tehnološke metode: NMR, ESR, spinski valovi. Fenomenologija i primjene supravodljivosti i kvantnih efekata u elektrotehnici i informacijskoj tehnologiji. Metode sinkrotronskog zračenja i nanotehnologije. Elementarne čestice i primjena u modernoj kozmologiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija T. Petković Školska knjiga, Zagreb 2005
2. Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija T. Petković Školska knjiga, Zagreb 2005
3. Quantum Mechanics Fundamentals and Applications to Technology J. Singh J. Wiley & Sons, New York 1997
4. Quantum Mechanics for Applied Phyisics and Engineering A. T. Fromhold, Jr. Academic Press, New York 1981
Preporučena literatura:
5. Applied Quantum Mechanics A.F.J. Levi Cambridge University Press, Cambridge 2003
6. Radiation Detection and Measurement G. F. Knoll J. Wiley & Sons, New York 2000
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu