Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove mehatronike
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Fetah Kolonić
Doc. dr. sc. Jadranko Matuško
Izvođači:
Opis predmeta: Načela sinergijske integracije tehničke mehanike, elektronike, učinske elektronike, računalstva i informatike. Zahtjevi na mehatroničke komponente. Modeliranje mehaničkih komponenata za primjene u mehatronici, kinematičke i dinamičke jednadžbe gibanja. Blokovska struktura mikroračunalnog sustava s procesnim sučeljem. Prihvat, obradba i razmjena signala između procesa i upravljačke jedinice. Integracija mehatroničkog sustava na primjeru modela rotacijskih i translacijskih elektromehaničkih sustava. Primjena CAD alata u razvojnom sustavu za modeliranje, simulaciju, sintezu upravljačkog algoritma i upravljanje u stvarnom vremenu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Understanding electro-mechanical engineering, an introduction to mechatronics L.J.Kamm IEEE Pres 1996
3. Osnove Mehatronike (predavanja) F.Kolonić ZESA-FER 2001
Preporučena literatura:
2. Electromechanical systems, electric machines and applied mechatronics S.E.Lishevski CRC Press 1999
4. Einfuerung in die Mechatronik W. Roddeck Teubner, Stutgart 1
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu