Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prijelazne pojave i elektromagnetska kompatibilnost
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
Izvođači:
Opis predmeta: Teorijsko i praktično upoznavanje s elektromagnetskim prijelaznim pojavama i njima pridruženim problemima elektromagnetske komaptibilnosti. Analitičko i numeričko rješavanje prijelaznih pojava u električnim mrežama. Titrajni krug. Prijelazne pojave u krugovima s linearnim i nelinearnim elementima. Uklapanje neopterećenog i kratko spojenog voda. Struje uklapanja neopterećenog transformatora. Zaštita od povišenih napona i struja u visokonaponskim (VN) i niskonaponskim (NN) sustavima; uređaji za zaštitu u VN i NN sustavima; princip rada i način izbora. Laboratorijska mjerenja prijelaznih napona i struja. Prijelazne pojave kao izvor elektromagnetskih poremećaja. Elektromagnetska kompatibilnost u VN i NN sustavima. Osnovni pojmovi. Djelovanje elektromagnetskih veličina na strujne krugove, uređaje, sustave ili žive organizme. Preporuke za smanjenje prijelaznih prenapona u sekundarnim krugovima visokonaponskih postrojenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Power Systems Electromagnetic Transients Simulation N. WATSON, J. ARRILAGA IEE 2003
2. Transients in Power Systems L. van der SLUS John Wiley & Sons, Ltd, New York 2
3. Electromagnetic Transients in Power Systems P. CHOWDHURI Research Studies Press, John Wiley & Sons, Ltd, New York 1996
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu