Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projektiranje električnih postrojenja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ante Marušić
Izvođači: dr. sc. Juraj Havelka ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Uvodno o svrsi projektiranja. Osnove inženjeringa. Standardi. IEC norme. Zakon o gradnji. Ispitivanja, atesti. Kronologija projektiranja i izgradnje postrojenja. Projektni zadatak. Faze projektiranja električnog postrojenja. Odabir lokacije i prikupljanje podataka. Projektiranje, nacrti i dokumentacija (CAD). Glavni projekt. Strujne sheme i priključni planovi. Suglasnosti. Stručni nadzor nad izradom opreme i izvođenjem radova. Izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad. Sigurnost. Utjecaj na okoliš. Troškovi i financijska analiza. Vremenski rokovi. Izvedba postrojenja. Sabirničke konfiguracije. Izolacija i zaštita izoliranjem. Transformatori. Prekidači i rastavljači. Sekundarna oprema. Odabir mjernih transformatora. Pomoćni sustav u električnom postrojenju. Uzemljenje i zahtjevi pri projektiranju uzemljenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Osnove inženjeringa u izgradnji S. Badanjak Energetika marketing, Zagreb 1996
3. Electric Power Substations Engineering J.D. McDonald CRC Press 2001
4. Zakon o gradnji - N.N. RH 47/03, Zagreb 2003
Preporučena literatura:
2. Computer-aided design for electrical power substations Yi-Nung Chung Lamar University 1986
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Električna postrojenja
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu