Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehnička normizacija i legislativa
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dina Šimunić
Prof. dr. sc. Ivica Pavić
Izvođači:
Opis predmeta: Ustrojstvo i djelovanje međunarodnih i regionalnih organizacija za tehničku normizaciju. Primjena tehničkih norrmi u različitim područjima elektrotehnike. Postupak donošenja hrvatskih normi u području elektrotehnike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu