Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u mjeriteljstvo
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Ilić
Prof. dr. sc. Roman Malarić
Izvođači: dr. sc. Alan Šala ( Predavanja )
Opis predmeta: Temeljni mjeriteljski pojmovi. Mjerna veličina. Prava i dogovorna prava vrijednost. Mjerenje, mjerne metode i postupci. Utjecajne veličine i mjerni rezultat. Ponovljivost, obnovljivost i sljedivost. Analiza i iskazivanje mjernih rezultata. Teorija najmanjih kvadrata. Procjena mjerne nesigurnosti i iskazivanje rezultata na međunarodno prihvaćen način. Složena i proširena nesigurnost, obuhvatni faktor. Međunarodni sustav veličina i jedinica (SI). Metrički dogovor. Temeljne veličine i jedinice SI. Izvedene jedinice. Decimalni i binarni predmetci. Mjeriteljski ustroj i prenošenje sljedivosti. Multimetri. Načelo rada. Tumačenje tehničkih karakteristika. Mjerenje napona, struje i otpora. Uzemljenje i oklapanje. Aktivna i pasivna zaštita od smetnji. Uzorkovanje. Računalom podržana mjerenja. Virtualni i distribuirani mjerni sustavi, komunikacijski protokoli između računala i instrumenata, umjeravanja preko Interneta. Programska podrška za obradbu mjernih rezultata. Računalne instrumentacijske mreže.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. The Metrology Handbook J. Bucher ASQ 2
2. Mjerenja u elektrotehnici V. Bego Graphis 2003
3. International vocabulary of basic and general terms in metrology ISO ISO
4. Guide to the expression of uncertainty in measurement ISO ISO 1993
5. Le Systeme International d?Unités (SI), 7e édition BIPM BIPM 1998
6. Measurement Systems and Sensors W. Nawrocki Artech House 2005
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu