Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektrane
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sejid Tešnjak
Prof. dr. sc. Davor Grgić
Izvođači:
Opis predmeta: Energetske karakteristike elektrana: vrste i podjela elektrana, snaga i moguća proizvodnja elektrana. Tipovi elektrana (HE, TE, NE). Energetske karakteristike. Glavni dijelovi elektrana. Vrste turbina. Nuklearni reaktor kao izvor topline. Toplinske sheme i dijagrami kružnog procesa. Izbor parametara i značajke glavne opreme u elektranama. Karakteristike starta i obustave elektrane te mogućnosti promjene snage. Izbor jednopolne sheme elektrane i veličine izgradnje. Izbor osnovnih karakteristika generatora. Statički i dinamički dijagrami agregata. Sinkronizacija generatora. Analiza načina pogona elektrane s obzirom na: pogon u okviru EES-a, otočni pogon i pogon na vlastitu potrošnju. Vlastita i opća potrošnja. Pričuvni sustavi napajanja. Sustav uzemljenja elektrane. Osnovna procesna mjerenja. Troškovi izgradnje elektrana i cijena proizvodnje. Ekonomsko-energetska vrijednost elektrana. Rad elektrane i proizvodna cijena u tržišnim uvjetima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Osnove energetike I-III H. Požar Školska knjiga 1992
2. Nuklearne elektrane D. Feretić, N. Čavlina, N. Debrecin Školska knjiga 1995
Preporučena literatura:
3. Powerplant Technology M.M. El-Wakil McGraw Hill 1984
4. Kraftwerkselektrotechnik VDE-Verlag, gmbh 1993
5. Kraftwerkstechnik Springer 1997
6. Hydropower Engineering Handbook J.S. Gulliver, R.E.A. Arndt McGraw Hill 2001
7. Power Generation, Operation, and Control A.J. Wood, B.F Wollenberg John Wiley 1996
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Energijske tehnologije
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu