Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 2
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zlatko Maljković
Prof. dr. sc. Damir Ilić
Doc. dr. sc. Mario Vražić
Doc. dr. sc. Ivan Leniček
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij je organiziran u dva laboratorijska bloka. U prvom bloku studenti će dobiti praktična znanja u modeliranju mjernih veličina, obradi mjernih rezultata, računu izjednačenja pogrešaka, određivanje mjerne nesigurnosti složene mjerne metode, te statističke funkcije i programske alate. U drugom laboratorijskom bloku studenti će dobiti praktična znanja o djelovanju kompleksnih elektromotornih pogona u karakterističnim režimima rada pogona (zalet, reverziranje, kočenje), djelovanje pogona u kvarnim režimima rada, kao i utjecaj pogona na mrežu i obrnuto.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu